[Mục lục] Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! (Hoàn)

cuopbienmap

– NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA! –

Tác giả: Vu Triết

Thể loại: hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, HE

Độ dài:  85 chương chính văn.

Biên tập:cuopbienmap

Poster: Ant<3

Đã được tác giả cho phép chuyển ngữ ❤

per1

toc gia

            “Xin lỗi…” An Hách chỉ nói tới đây thì ngừng lại.

Sửng sốt một hồi lâu mới tiếp được một câu, “Này anh đẹp trai… tóc giả rớt rồi kìa!”

View original post 318 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s