9 cách để giảm sự lo lắng ngay tại đây và ngay bây giờ

Hope it useful TT.TT

Tâm hồn đẹp Việt Nam

Khi bạn cảm thấy lo lắng, có lẽ bạn sẽ thấy bế tắc và không biết phải làm sao để trở nên khá hơn. Bạn có thể vô tình làm những việc khiến bạn lo lắng hơn. Bạn sẽ có thể tập trung cao độ vào tương lai, và sẽ bị cuốn trôi bởi hàng tá ý nghĩ “Sẽ ra sao-nếu” (What-if)

Sẽ thế nào khi tôi cảm thấy tệ hơn? Sẽ ra sao nếu họ ghét bài phát biểu của tôi? Sẽ thế nào nếu cô ấy thấy tôi đổ mồ hôi? Sẽ ra sao khi tôi trượt bài kiểm tra? Chuyện gì xảy ra khi tôi không có nhà?

Bạn có thể phán xét và trách cứ bản thân vì sự lo lắng của mình. Bạn có thể tin rằng những suy nghĩ tiêu cực, những trường hợp xấu nhất trong đầu bạn là một sự thật hiển…

View original post 1,604 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s